Bình ô doa
Bình xịt
Béc tưới
Bộ điều khiển
Van điện từ
Ống nước
Khớp nối
Máy bơm
Bồn chứa nước
Tưới phun sương
Tưới phun mưa
Tưới nhỏ giọt